Høgtider i året
  
1880 Fyrste juletrefest i Leveld  
1910 Dei fyrste påsketuristane kjem med Bergensbanen 
1930 Framleis dæsa i bjørkene i Hallingdal

 

Heimbygda presenterer:

Påske

Her finn du litt om påskeskikkar og overtru frå Ål og elles i landet.

 
Turmål Bøker Foto, lydband og anna
Ål kyrkje

Opningstider: 
måndag til fredag 10-14
Kontakt kyrkjekontoret, 
tlf: 32 08 61 61
Epost: aal.kyrkje@hallingnett.no

Torpo kyrkje

Kontakt kyrkjekontoret, 
tlf: 32 08 61 61
Epost: aal.kyrkje@hallingnett.no

Torpo stavkyrkje

Sesong: 1.juni til 31.august
Kontakt: Thea Grønstad
Tlf: 32 08 31 37
Torpo stavkyrkje på Kulturminnesøk

Leveld kyrkje


Kontakt kyrkjekontoret, 
tlf: 32 08 61 61
Epost: aal.kyrkje@hallingnett.no


Ål 52 - turar i Ål

Kyrkjevegen Vats - Hol
Rideveg Lya - Torpo stavkirke


 

Heimbygda har delt litteraturen inn i:

JUL
PÅSKE
JONSOK
HELG

Klikk på boka, og du kjem inn i bokbasen. Klikk på forfattaren, og du kjem til Folk.
JUL

LYDBAND, CD

I jolo
(lydopptak)/ Øyonn Groven Myhren, Eilert M. Hægeland, Alf Tveit
Julesongar frå Telemark

"Ølbrygging" av Ingeborg Tollefsgård (Nes), i Dialektprøver frå Hallingdal. 18. 29 min.

INTERNETT

Imse søgnir - Sita i jolestuggun [online]. URL: http://www.historier.no [Lasta ned 16.09.09] ;
avskrift frå Søgnir fraa Hallingdal (1868, 1926, 1968) av Johan Eberhard Nielsen

Imse søgnir - Taka stain å droyme sannt [online]. URL: http://www.historier.no [Lasta ned 16.09.09]; avskrift frå Søgnir fraa Hallingdal (1868, 1926, 1968) av Johan Eberhard Nielsen

JUL

HØGTLESING

Den hellige natten (Lagerlõf, Selma: Kristuslegender, s. 7-12)

LOKAL LITTERATUR

Merk: bladet Jul i Hallingdal er ikkje registrert i bokdatabasen. Kontakt Ål bibliotek. 

Oversiktar

"Frå midtvintersblot til kristen julefeiring" av Håkon Ulshagen, i: Jul i Hallingdal (1980, s. 6-7.)

"Gamaldags jol" av Lars B. Sehl, i: Jul i Hallingdal (1967, s. 47)

Høgtider og samkomer
(1963, s. 64-72) av Aagot Noss

"Å sita julestugu" av Helge Fonnum, i:
Jul i Hallingdal (1961, s. 15-16)

Aal bygdesoge (1955, band 2, s.119-125) av Kristen Svarteberg

Vår norske jul (1970) av Olav Bø

Personlege forteljingar, segner og eventyr

"Det lakkar mot jul" av Lars Opsata, i: Oppi dalo (1977, s. 83-89)

Englesong og nissedans : fortellingar 1955-1981 (1982) av Paul Breiehagen

"Glimt frå jolefeiring i Votndalen i gamletida" av Nils Arnegard og Botolv Baklien, i: Dølaminne (1988, s. 31)

"Jolegjestine på Torpo", i: Hallingdal og hallingen (1943, 1996, s. 171) av Anders Mehlum (red.)

"Jolevisa henn' gommo", i: Lått og leik
Lått og leik (1990, s. 20-23) av Einfrid Perstølen (red.)

"Koparringja på Torpo" (om haugafolk og juleøl), i: Norske segner (1981, 1995, s. 151-152, 278) av Olav Bø (et al.)

"Kva skulle mannen gjera!", i: Hallingdal og hallingen (1943, 1996, s. 178) av Anders Mehlum (red.)

Mi livssoge (1997, s. 65-67) av Birgit Einarsen


"Sagn fra Opheimsgårdene" (om haugafolk og juleøl) av Olava Engh (red.), i:
Dølaminne (1976, s. 90)

"Tankar omkring jolestrie - fyre og i joli" av Borghild Nestegard, i: Jul i Hallingdal (1984, s. 4-6)


"Å sita julestugu" av Helge Fonnum, i: Jul i Hallingdal (1961, s. 15-16)


GENERELL LITTERATUR

Kristus-legender
(1969) av Selma Lagerlöf

Søk i bokbasen på emneorda:
jul
julesongar
juleskikkar
juletre


PÅSKE

LESETIPS


Den hemmelige prinsen: En påskeberetning (1991) av Eyvind Skeie


HØGTLESING


Morgensang : påskefortellinger og påskedikt for barn (2001)

Rødstrupen (Lagerlõf, Selma: Kristuslegender, s. 157-163)


LOKAL LITTERATUR

Oversiktar

Høgtider og samkomer (om "dosakvelden") (1963, s. 73) av Aagot Noss

Påske
(om "dosakvelden") (1988, s. 69-70) av Ørnulf Hodne

Aal bygdesoge
(1955, band 2, s.125) av Kristen Svarteberg


GENERELL LITTERATUR

God påske : familieboken fra fastelavn til vår
(1988)

Påskeboka (2002)

Bergenstoget plyndret i natt!
(den fyrste påskekrimen) (1923, 1975) av Jonathan Jerv

Søk i bokbasen på emneordet:
påske


JONSOK

LOKAL LITTERATUR

Oversiktar

Aal bygdesoge (1955, band 2, s.125-126) av Kristen Svarteberg


Dikt, songtekstar og romanar


"Jonsok i Hallingdal", i: Dikt og draum (1943, s. 15-16) av Olava Engh

"St. Hans-dans", i: Dikt og draum (1943, s. 50-51) av Olava Engh

GENERELL LITTERATUR

Søk i bokbasen på emneorda:
jonsok


HELGDikt, songtekstar og romanar

"Slik er ho gommo", i: Vegane (1960, s. 48) av Guri Ulshagen

GENERELL LITTERATUR
Søk i bokbasen på emneorda:
heilagdagar

høgtidsdagar