Dialekt
Heimbygda presenterer:
Hallingmålet
Dialektprøve

So sea me her
 
Turmål Bøker Foto, lydband og anna
Har du tips til turmål som har med emnet å gjere? Kontakt oss! Heimbygda har delt litteraturen inn i desse gruppene:

LESETIPS

HØGTLESING
LOKAL LITTERATUR
Oversikter
Personlege forteljingar, segner og eventyr
Dikt, songtekstar og romanar
GENERELL LITTERATUR

Klikk på boka, og du kjem inn i bokbasen. Klikk på forfattaren, og du kjem til Folk.
INTERNETT

Artistar på MySpace:
Hellbillies
Stein Torleif Bjella
Bøygard

Uttrykk - (Ordtøki eller ordtøkju)
[online]. Historier.no. URL: http://www.historier.no [Lasta ned 16.09.09]; avskrift frå Søgnir fraa Hallingdal (1868, 1926, 1968) av Johan Eberhard Nielsen.


FILM


Haugarock: dikt og forbanna draum 
- ein musikal på halling


LYDBAND, CD

Dialektprøver frå Hallingdal
(1979) av Knut H. Skrindo (red.)
Lydband 1A-22B
Særleg:
"Dialektprøve m/ tekst frå Ål" på band 20
"Hallingmål i Amerika" på band 21
"Nokre døme på bøying og bruk av substantiv, verb og pronomen i hallingmål" på band 22

Tradisjonsmusikk

Perler på ei snor
 (2004) av Gunnlaug Lien Myhr
Noko tå kort
(1999) av Knut Oleivsgard
Trolltakter (1994) av Ingrid Kindem (arr.)
I Hallingdal, i Hallingdal (1996) av Hol mållag (red.)
Kvint og kvart (1996) av Folkemusikksenteret i Buskerud (red.)
Vil du vera vennen min (1996) av Torill Stave (red.)


Nyare musikk

Hellbillies
Sylvspente boots
(1992)
Pela stein (1993)
Lakafant (1994)
Drag (1996)
Live Laga (1997)
Sol over livet (1999)
Urban Twang (2001)
CoolTur (2002)
Niende (2004)
Røta (2006)
Spissrotgang (2007)

Tolv volt
Auraspray (1999)
Kalas (2003)

Stein Torleif Bjella
Heidersmenn (2009)

Bøygard
Røre ved deg (2008)

LESETIPS

Mi livssoge
(1997) av Birgit Einarsen


LOKAL LITTERATUR


Oversiktar


"Den eldste busetnaden i Hallingdal" (om gardsnamn) av Kristen Svarteberg, i:
Dølaminne (1972, s. 51-61)

Eit og anna frå Hallingdal
(1990) av Guthorm Sollien (red.)

"Eit og anna om namn og nemningar" av Nils Reinton, i: Dølaminne (1973, s. 79-81)

"Eit og anna om stadnamn" av Kristen Svarteberg, i: Dølaminne (1970, s. 25-33)

"Oleiv H. Bråten Torpo f. 4/8-1888" (om kart og gamle stadnamn) av Oleiv H. Bråten Torpo, i: Dølaminne (1995, s. 76)

"Frå ordsamlinga til
Grøtting og Hansen", i: Dølaminne (1969, s. 65-68)

Gamle ord og uttrykk i Ål (1996) av Nils Noss (red.)

"Haddingjadal" av Thor Warberg, i: Dølaminne (1992, s. 42-47)

"Hallingmålet i går, i dag - og i morgon" av Kjell Venås, i: Dølaminne (2001, s. 46-54)

"Hallingmålet", bibliografi i: Hallingdalsbiografiene (1976, band 14) av Gunnar Bæra

Hallingmålet (1977) av Kjell Venås

Landskapsnamn
(2000) av Ola Ellingsgard

Me og uss, de og dikko : dialekt i Ål og Torpo (2005) av Ål og Torpo Mållag

"Målgransking i Hallingdal" av Kristen Svarteberg, i: Dølaminne (1969, s. 56-64)

Ord, uttrykk og inntrykk
(2002) av Ivar Aasen


So sea me her
(1982, 1997) av Kjell Venås

"Vassnamn i Hallingdal" av Kristen Svarteberg, i: Dølaminne (1971, s. 67-77)

"Ålingsmålet før og no" av Liv-Margit Sørbøen og Tone Gjertrud Vindegg, i: Dølaminne (1975, s. 32-36)

Personlege forteljingar, segner og eventyr

Lått og leik
 
(1990) av Einfrid Perstølen

Mi livssoge
(1997) av Birgit Einarsen

Søgnir frå Hallingdal
 (1868, 1968) av Johan Eberhard Nielsen


Dikt, songtekstar og romanar

Stev på hjernen
(1996) av Arne Moslåtten

"Tel den venast gjente i Hallingdal" av Henrik Wergeland, i: Fulltekst, og i: Hallingdal og hallingen (1943, 1996, s. 78-79) av Anders Mehlum (red.)

"Øl og ølskål-rim" av Botolv Baklien, i: Dølaminne (1984, s. 49-67)

GENERELL LITTERATUR
Søk i bokbasen på emneorda:
dialektar
nynorsk
ordtak
språkhistorie
stadnamn