Emne i Heimbygda

Natur og menneske Kyrkje og samfunn Historia og oss
Garden Kjelder og turmål
Husa på garden
Arbeidet på garden
Folket på garden
Stølsliv Kjelder og turmål
Det farefulle stølslivet
Det slitsame stølslivet 
Det gode stølslivet
Mat Kjelder og turmål
Mjølk
Kvardagsmat
Mat til
fest og fremman
Vatn Kjelder og turmål
- samferdsel, vasskraft og
helse

Spørsmål og svar
?
Buføring
?
Buskapen
? Gjeting 
? Rovdyr
? Slått og fôrkøyring
? Vêret
? Reiskapar te pynt og nytte
? Oppskrifter på mjølkemat
? Godteri i gamle dagar
? Småmat, majjæl og lefsekling
? Kortreist mat


Ekstra
Garden: ordliste
Onnene
Huusmands contragt

Høgtider i livet  Kjelder og turmål
- dåp og konfirmasjon, bryllaup og gravferd
 
Kommunikasjon Kjelder og turmål
Jernbanen

 
Høgtider i året Kjelder og turmål
Påske 

 
Utvandring Kjelder og turmål
- til Amerika og andre stader

Spørsmål og svar
?
Fredlaus
? Skulen

? Måtehaldskontrakten i 1817

Folkekultur Kjelder og turmål
Folkekunst
Folkemusikk
Folkedrakt
Dialekt Kjelder og turmål
Hallingmålet
 
Forhistorie Kjelder og turmål
- steinalder, bronsealder og jernalder
 
Eventyr og folketru Kjelder og turmål
 

Spørsmål og svar
? Dosakleu
? Haugafolk
? Nasjonalromantikken

Ekstra
So sea me her