Eventyr og folketru
Heimbygda spør:
Kven var haugafolket?
 Kva er folketru?
 
Kven har samla stoff frå Ål?
 
Turmål Bøker Foto, lydband og anna
Har du tips til turmål som har med emnet å gjere? Kontakt oss! Heimbygda har delt litteraturen inn i desse gruppene:

LESETIPS
HØGTLESING
LOKAL LITTERATUR
Oversiktar
Personlege forteljingar, segner og eventyr
Dikt, songtekstar og romanar
GENERELL LITTERATUR

Klikk på boka, og du kjem inn i bokbasen. Klikk på forfattaren, og du kjem til Folk.
LYDBAND, CD

Trolltakter (1994) av Ingrid Kindem (arr.) Songar bygd på lokale og nasjonale folkeeventyr - og nokre sjølvlaga.


INTERNETT

Eventyr og forteljingar frå Ål på sida historier.no

(henta frå Hallingdal og hallingen (1943, 1996) av Anders Mehlum (red.) og Søgnir fraa Hallingdal (1868, 1926, 1968) av Johan Eberhard Nielsen)
LOKAL LITTERATUR

Oversiktar

Eventyr og sagn frå Hallingdal
(1986) av Trond Andersson (red.)

"Eventyroppskrifter frå Hallingdal" av Magne Myhren, i: Dølaminne (1995, s. 33-36)

Hallingdal og hallingen
(1943, 1996) av Anders Mehlum (red.)

Lita-Frid-Kirsti
(1979) av Reidmund Kvideland (red.)

Lått og leik
 (1990) av Einfrid Perstølen

"Svarteboka" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1988, s. 6-7)

"Svartebøker i Hallingdal" av Botolv Baklien, i: Dølaminne (1975, s. 69-78)

Søgnir fraa Hallingdal
 (1868, 1926, 1968) av Johan Eberhard Nielsen

"Øl og ølskål-rim" av Botolv Baklien, i: Dølaminne (1984, s. 49-67)


Personlege forteljingar, segner og eventyr

Enkeltforteljingar i samlebøker
 

Lita-Frid-Kirsti (1979) av Reidmund Kvideland (red.)

"Bjørnen som ville læra å gjelda"
"Dei to barna i fugleham"
"Dei tre morsystrene" ("Gjentone som var ute i tenest") 
"Ei prestekjerring"
"Guten som ville bort å selja bekreskinnet sitt"
"Hagamannen, Braatalien og Storrussen" 
"Han Lille-Jakop"
"Herrik Perrik Nøland"
"Jernguten"
"Openbaringa i Svenkerudlia"
"Presten, klokkaren og bukken i Neskyrkja"
"Presten og kortstokken"
"Smurbukk"
"Uh, tarmane mine!"
"Vårherre, Sankt Peter og barselkjerringa"


Hallingdal og hallingen (1943, 1996) av Anders Mehlum (red.) 

"Annfinnlibrørne" 
"Isbjørn og haugafolket"
"Jolegjestine i Kvamen"


Norske segner (1981, 1995) av Olav Bø, Ronald Grambo, Bjarne Hodne og Ørnulf Hodne (red.)

"Fanitullen" 
"Fossegrimen"
"Koparringja på Torpo"
"Nykken"
"Om hallingen som køyrde med framandkaren"
"Søgn tå ai gamal kønu"


Dølaminne (1976)

"Kroktjernet" (nøkken) av Olava Engh (red.) (s. 91)

"Bergastølkjerringen" (trolldom) av Olava Engh (red.), (s. 90)


Lått og leik
 (1990) av Einfrid Perstølen

"Guten som skulde jaga bukkadn or erteåkere" 
"Guten som vilde burt og selja bekreskinnet sitt" 
"Jenta som vart inntikjin" 
"Luseriva hass Klemmit-Ola" 
"Sangemannen og Sangemann-visa" 
"Smørbukk"


Norske huldreeventyr og folkesagn
av Peter Christen Asbjørnsen

"En halling med kvannerot"


Dikt, songtekstar og romanar

Dikt og draum (1943) av Olava Engh:
"Ho Guri og Rosenkoll" (s. 40-41)
"Leikros mi" (s. 39)
"Vesle Tordis" (s. 60-61)
"Å fossegrim" (s. 48-49)

"Ring meg ut or berget", i: Vegane (1960, s. 12) av Guri Ulshagen

"Sagnet om ho Hulder-Guri" av Birgit Einarsen, i: Dølaminne (1997, s. 16-18)

"Torsvisa", i: Aal bygdesoge (1952, band 1, s. 208-209) av Helge Fonnum og Kirsten Svarteberg

"Øl og ølskål-rim" av Botolv Baklien, i: Dølaminne (1984, s. 49-67)GENERELL LITTERATUR
Søk i bokbasen på emneorda:
eventyr
folkedikting
folketru
segner