[ Folkemusikk ]

  

Biletet er verna av Lov om åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2. Ta kontakt for bruk av biletet til ikkje-privat distribusjon eller publisering.
Ukjend fotograf / Ål bygdearkiv
Tor Underberg frå Ål syner turar i lausdansen i Bergen i 1932

  
   Klikk her for å sjå biletet og få vite meir Klikk her for å sjå biletet og få vite meir

Lausdansen
Dansen går i ein ring på golvet. Ei jente står og ventar ved ein stol. Ho held ein stav og ein hatt. Dansaren gjer ulike turar og tøk - hopp, sprett og spinn i dansen. Til slutt gjer han kast, der han sparkar hatten av staven som jenta på stolen held.

Gutane dansa laus åleine eller saman med andre gutar. Så kunne jentene sjå kven som var den sprekaste guten.