[ Kjelder og turmål ]  [ Folkekunst ]  [ Folkedrakt ]  [ Folkemusikk ]

  

Biletet er verna av Lov om åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2. Ta kontakt for bruk av biletet til ikkje-privat distribusjon eller publisering.
Foto: Thorgeir Røer  
Springar på Holsdagen i 2004. I framgrunnen dansar Ulf Arne Johannessen og Ingunn Stræte Sørbøen, medan Thea Tunaas Bratteng spelar hardingfele
  
Hallingane har dansa springar og laus. Springar er ein dans for to. Laus dansar ein åleine. Sist på 1800-talet, då trekkspelet kom, vart det også vanleg å danse vals og reinlender.

  
Folkemusikk
Folk i Hallingdal har likt musikk, både til arbeid og til fest.

Dei har sunge bånsullar, gjetarsullar, slåttestev, salmar og viser. Dei har blåst på fløyte, munnharpe, prillarhorn og lur. Dei har spelt på tromme, langeleik, hardingfele og trekkspel.

Dei dansa til spelet ute på danseplassar og inne i hus - i bryllaup, til jul, på 17. mai, St. Hans og slåttesundagen (6. sundag etter jonsok) på stølane.
  
Tonefulle forteljingar
Skinntrøya
Den som rulla
   ? Gjeting
? Nasjonal-romantikken
  
Kast og sprett i lausdansen i 1930-åra
Klikk her for å sjå biletet og få vite meir Klikk her for å sjå biletet og få vite meir Klikk her for å sjå biletet og få vite meir