Forhistorie
  

 

 
Turmål Bøker Foto, lydband og anna
Har du tips til turmål som har med emnet å gjere? Kontakt oss! Heimbygda har delt litteraturen inn i desse gruppene:

LESETIPS

HØGTLESING
LOKAL LITTERATUR
Oversikter
Personlege forteljingar, segner og eventyr
Dikt, songtekstar og romanar
GENERELL LITTERATUR

Klikk på boka, og du kjem inn i bokbasen. Klikk på forfattaren, og du kjem til Folk.
...
LESETIPS
...

HØGTLESING
...

LOKAL LITTERATUR

Oversiktar

Far etter folk i Hallingdal
(1994) av Tom Bloch-Nakkerud og Inge Lindblom

Aal bygdesoge
(1952, band 1, s. 46-119, 198-199) av Helge Fonnum og Kirsten Svarteberg

Personlege forteljingar, segner og eventyr
...
"Oppi dalo I" av Lars Opsata; i: Oppi dalo (1977, s. 98-107)

Dikt, songtekstar og romanar
...

GENERELL LITTERATUR
Søk i bokbasen på emneorda:
arkeologi
steinalder
vikingtida