[ Husa på garden ]

  

Biletet er verna av Lov om åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2. Ta kontakt for bruk av biletet til ikkje-privat distribusjon eller publisering.
Ukjend fotograf / Ål bygdearkiv
Småbruket Berget i Liagardane tidleg i 1940-åra. I 1890-åra budde Eivind Berget her
  
Husa på Berget
Tunet på Berget har fem hus: stugu, eldhus, skåle, fjøs og låve. Stugu og fjøset vart bygd i 1850-åra. Eldhuset, skålen og låven er frå 1880.