Kommunikasjon
  
1895   Fyrste telefonline (til Oslo og Drammen)
1907   Ål stasjon
1909   Bergensbanen opna

 

Heimbygda presenterer:
Jernbanen
 
Turmål Bøker Foto, lydband og anna
JERNBANE

Rallarmuseet, Finse
Kontakt: finse-rm@online.no

(Torpo stasjon
Ål stasjon)
NB! Kan ikkje brukast som turmål, grunna tryggleiksomsyn. Torpo stasjonsbygning er i dag privat eigedom. 

Ål 52
- tips til turar i Ål kommune
Fjellvegen (bufarvegar)

Rideveg Lya - Torpo stavkirke
Leksvol - Øvre-Ål
Holu - Kyrhovda
Heimbygda har delt litteraturen inn i desse gruppene:

LESETIPS

HØGTLESING
LOKAL LITTERATUR
Oversikter
Personlege forteljingar, segner og eventyr
Dikt, songtekstar og romanar
GENERELL LITTERATUR

Klikk på boka, og du kjem inn i bokbasen. Klikk på forfattaren, og du kjem til Folk.
LYDBAND, CD

"Kløvjing" av Knut S. Gurigard, i Dialektprøver frå Hallingdal. 4. 20 min.

"Tømmerkøyring" av Knut K. Skrindo, i Dialektprøver frå Hallingdal. 7. 30 min.

"Langsleden" av Lars Opsata, i Dialektprøver frå Hallingdal. 9. 30 min.

"Med NSB i 45 år" av Mekkel Bråten (Flå), i Dialektprøver frå Hallingdal. 17. 21 min.

"Kolkøyring" av Marta Lilleslåtten (Hol), i Dialektprøver frå Hallingdal. 20. 13 min.
LESETIPS
...

HØGTLESING
...

LOKAL LITTERATUR


Oversiktar


"Bergensbaneanlegget" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1983, s. 6-7)

"Bergensbanen - 90 år" av Halgrim Ulsaker, i: Jul i Hallingdal (1999, s. 10-16)

"Bergensbanen "skøytt i hop"" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1990, s. 16-17)

"Byferder og lassekøyring" av Asle Kirkedelen, i: Dølaminne (1974, s. 39-45)

"Det var den tide..." (om Bergensbanen) av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1984, s. 46-47)

Da Bergensbanen blev til: fem aars ingeniørliv paa høifjeldet (2004, opph. 1924) av Sigvard Heber

"Då Bergensbanen kom", avsnitt i Den gamle garden (1972, s. 140-142) av Lars Opsata

"Då lokstallen i Ål brann" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1985, s. 76-77)

"Oleiv H. Bråten Torpo f. 4/8-1888" (om vegar frå Torpo til stølane) av Oleiv H. Bråten Torpo, i: Dølaminne (1995, s. 75-77)

"Frå stig til moderne bilveg" av Håkon Ulshagen, i: Jul i Hallingdal (1963, s. 27, 51-53)

"Fyrste bilane i Ål" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1983, s. 54-55)

"Gløymde vegar" av
Håkon Ulshagen, i: Dølaminne (1972, s. 21-35)

"Hjulmakaren" av
Håkon Ulshagen, i: Dølaminne (1973, s. 23-28)

"Leveld Postaapneri" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1988, s. 34-35)

"Litt om gamle vegar i Leveld" av Knut M. Lappegard, i: Dølaminne (1977-78, s. 44-54)

"Men posten skulle fram" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1983, s. 48-49)

"Reisande med grustog og hesteskyss" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1988, s. 62-63)

"Rusteberggard Skifabrikk" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1984, s. 12-13)

"Telefonen" av
Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1983, s. 62-63)

Aal bygdesoge (1952, band 1, s. 309-315) av Helge Fonnum og Kirsten Svarteberg

Aal bygdesoge (1955, band 2, s. 290-300) av
Kristen Svarteberg

Personlege forteljingar, segner og eventyr

"Intelhusen og futen", i: Hallingdal og hallingen (1943, 1996, s. 261) av Anders Mehlum (red.)

"Om hallingen som køyrde med framandkaren", i: Norske segner (1981, 1995, s. 91-93, 266) av Olav Bø, Ronald Grambo, Bjarne Hodne og Ørnulf Hodne (red.)

"Storhende" av Embrik Veslegard, i:
Buskerud og Telemark i manns minne (1971, s. 37) av Henning Alsvik, Randi Asker og Leiv Fetveit (red.)

Dikt, songtekstar og romanar

"Ein stig i fjelle", i: Vegane (1960, s. 64-65) av Guri Ulshagen

GENERELL LITTERATUR
Søk i bokbasen på emneorda:
elektrisitet
telefoni
vegar
kongevegar
samferdsel
post...