Høgtider i livet
  
  
  
 
Turmål Bøker Foto, lydband og anna
Ål 52 - turar i Ål
Kyrkjevegen Vats - Hol
Rideveg Lya - Torpo stavkirke
Heimbygda har delt litteraturen inn i desse gruppene:

LESETIPS

HØGTLESING
LOKAL LITTERATUR
Oversikter
Personlege forteljingar, segner og eventyr
Dikt, songtekstar og romanar
GENERELL LITTERATUR

Klikk på boka, og du kjem inn i bokbasen. Klikk på forfattaren, og du kjem til Folk.
LYDBAND, CD

"Bryllaup" av Nils H. Golberg (Gol), i Dialektprøver frå Hallingdal. 8. 23 min.

"Om klede" av Kari Rue (Hol), i Dialektprøver frå Hallingdal. 12. 30 min. Litt om bryllaup og bryllaupsklede, eit stykke uti føredraget.

"Å kalle oppatt" av Sigrid Trommald (Flå), i Dialektprøver frå Hallingdal. 19. 15 min.
LESETIPS
...

HØGTLESING
...

LOKAL LITTERATUR

Oversiktar

Brutte løfter
(2000) av Kari Telste

"Ei gravtale av Gabriel Hofgaard Stenersen" av Ola Ruud, i: Dølaminne (1977-78, s. 69-69)

"Eit bryllaup i Aal i 1830-åra", i: Dølaminne (1975, s. 23-31)

"Frå Lars Halingstads folkeminne" (om bryllaup) av Torstein Seim Hol, i: Dølaminne (1995, s. 65-69)

"Føre hallingbryllaupet" av Aagot Noss, i: By og Bygd (1980, s. 35-48)

"Gullbryllaupet til Borghild og Herman Gullhagen" av Sigvat Medgard, i Dølaminne (2004, s. 141-143)

Høgtider og samkomer (1963) av Aagot Noss

"Kyrkjevegen" av Nils Noss, i: Dølaminne (1993, s. 50-51)

Mellom liv og lov
(1993) av Kari Telste

"Skikk og tru" (om bryllaupsskikkar) av Ingebjørg Tveito, i: Buskerud og Telemark i manns minne (1971, s. 102-103) av Henning Alsvik, Randi Asker og Leiv Fetveit (red.)

Aal bygdesoge (1952, band 1, s.
126-135, 202-204) av Helge Fonnum og Kirsten Svarteberg

Aal bygdesoge
(1955, band 2, s. 126-140) av Kristen Svarteberg

Personlege forteljingar, segner og eventyr

"Erlendsveinen var seg sjølv nærast", i: Hallingdal og hallingen (1943, 1996, s. 221-222) av Anders Mehlum (red.)

"Frå Lars Halingstads folkeminne" (om bryllaup) av Torstein Seim Hol, i: Dølaminne (1995, s. 65-69)

Dikt, songtekstar og romanar

"Brureferdi", i: Dikt og draum (1943, s. 45-46) av Olava Engh

"Brurevise", i: Lått og leik (1990, s. 36-37) av Einfrid Perstølen (red.)

"Den nye gardkjerringi", i: Dikt og draum (1943, s. 47) av Olava Engh

"Leveld kyrkja", i: Dikt og draum (1943, s. 35-36) av Olava Engh

"Skunde deg - Åse"
, i: Dikt og draum (1943, s. 62-63) av Olava Engh

GENERELL LITTERATUR
Søk i bokbasen på emneordet:
skikkar