Mat
  
- dugurd, småmat, lefsekling, dylle?

Ord og matrettar frå den gamle hallingkosten lever enno i Hallingdal.

Heimbygda presenterer:
Mjølk
Kvardagsmat
Fest og fremman
 
Turmål Bøker Foto, lydband og anna
STØLSBESØK I SESONGEN


BEDRIFTER

Gunvalds kjøkken
3579 TORPO
Telefon: 909 74 889

Leveld lefsebakeri
Telefon: 32 08 43 43

Vats gardsmat

Telefon: 9546 7688

Økogarden speltbakeri
(Rust-bygget, Sundre)
Telefon: 32 08 47 57 

Hallingkost - ein smak tå Hallingdal (diverse bedrifter) 
NettstadARRANGEMENT

Ål-utstillinga
Nettstad
Ål folkepark, juni kvart år.
Telefon: 32 08 47 94 
Heimbygda har delt litteraturen inn i desse gruppene:

HØGTLESING
LOKAL LITTERATUR
Oversikter
Personlege forteljingar, segner og eventyr
Dikt, songtekstar og romanar
GENERELL LITTERATUR

Klikk på boka, og du kjem inn i bokbasen. Klikk på forfattaren, og du kjem til Folk.
FILM

Bakstekona [videoband] 
- opptak av flatbrødbaking

LYDBAND, CD

"Korndyrking" av Botolv Haugen, i Dialektprøver frå Hallingdal. 7. 20 min.

"Bryllaup" av Nils H. Golberg (Gol), i Dialektprøver frå Hallingdal. 8. 23 min.

"Kvinnearbeid på ein gard for 60 år sidan" av Kari Rue (Hol), i Dialektprøver frå Hallingdal. 13. 30 min. Litt av dette føredraget er om matlaging.

"Ølbrygging" av Ingeborg Tollefsgård (Nes), i Dialektprøver frå Hallingdal. 18. 29 min. Emnet kjem ca 5 minutt uti opptaket (side A).

"På jakt" av Eirik H. Mørk (Hovet), i Dialektprøver frå Hallingdal. 12. 19 min.


INTERNETT

"Stølskona" (1964). NB Digital - Om stølsdrift på Fekjastølen i Ål.  Nasjonalbiblioteket/ Norsk Folkemuseum. 27 min.
 

 

HØGTLESING

Eventyr frå Telemark:

"Gjertrudsfuglen" i Det var en gang 2 (1993, s. 47 ) av Per Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. 

LOKAL LITTERATUR

Oversiktar


Den gamle garden
(1972) av Lars Opsata

Det ligg ein støl der inn i fjello... (1992) av Margit Lappegard

Meir halling-kost (1998) av Lise Laa (utvida utgåve av Hallingkost og gamle skikkar frå Ål)

Aal bygdesoge b. 2 (1955, s. 95-105) av Helge Fonnum og Kristen Svarteberg

ANNAN FAGLITTERATUR

Ta til takke (2005) av Åsta Østmoe Kostveit

Mattradisjonar i Valdres (1999) av Bjørg Gullbekk Bjørgo
Valdres og Hallingdal har mykje av dei same mattradisjonane. Namn på matrettar og reiskapar varierer. 

Personlege forteljingar, segner og eventyr

"
Den fyrste kjøtkverna i Leveld" av Borghild Veslegard, i: Dølaminne (2006, s. 35)

"Det gode ølet" av Lars Opsata, i: Frå skog og mark (1976, s. 80-85)

Det ligg ein støl der inn i fjello...
(1992) av Margit Lappegard

"Frå minneoppgåvene frå eldre" (om å steike på oppreist takke) av Embrik Veslegard, i: Dølaminne (1973, s. 15)

"Graut", i Godfar minnest og fortel (1983, s. 65-72) av Lars Opsata

"Guri Veslegard" (om ei bakstekone) av Guri Løkensgard Nilssen, i: Dølaminne (2006, s. 30-31)

"Lars B. Sehl" (om slakting) av Lars B. Sehl, i: Dølaminne (1995, s. 80)

"Matstell, innestæll og samkvem folk i myljo" av Birgit Einarsen; i: Mi livssoge (1997, s. 59-62)

Dikt, songtekstar og romanar

Det ligg ein støl der inn i fjello...
(1992) av Margit Lappegard

"Øl og ølskål-rim" av Botolv Baklien, i: Dølaminne (1984, s. 49-67)

GENERELL LITTERATUR
Søk i bokbasen på emneorda:
brunost
mjølkeproduksjon
ysting