[ Kjelder og turmål ]  [ Det farefulle stølslivet ]  [ Det slitsame stølslivet ]  [ Det gode stølslivet ]

  

Biletet er verna av Lov om åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2. Ta kontakt for bruk av biletet til ikkje-privat distribusjon eller publisering.
J. Lathion © Nasjonalgalleriet  
"Kyre ho ligg i Myre" kalla Christian Skredsvig akvarellen som han måla i 1896, som Nasjonalgalleriet eig
  
Kyrne gjekk i fjellet heile sommaren. Budeiene og barna som var på stølen passa på dyra så godt dei kunne, men likevel gjekk det gale av og til...

  
Det farefulle stølslivet
For å kome til stølen - buføre - i gamle dagar måtte ein kome seg over myrar, elvar og vatn. Då kunne det hende ulykker.

I fjellet, der stølane ligg, kan det òg vere dårleg vêr. Her finst ingen tre som gjev ly for stormen, og før ein veit ordet av det kjem skodda sigande.

Folk har vore redde for ulike ting. Er du redd for haugafolk og rovdyr?
  
Farefulle forteljingar
Over elva
Bjørnen
Innteken
   ? Buføring
? Haugafolk
? Rovdyr
? Vêret
  
Buføring til Flæen i 1930-åra
Klikk her for å sjå biletet og få vite meir Klikk her for å sjå biletet og få vite meir Klikk her for å sjå biletet og få vite meir

Meir om bruksretten til bilete