[ Det farefulle stølslivet ]

  

Biletet er verna av Lov om åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2. Ta kontakt for bruk av biletet til ikkje-privat distribusjon eller publisering.
Ukjend fotograf / Ål bygdearkiv
Høya er ei inngjerding der sau og geit skulle vere om natta. Her sit Gunvor Teigen ved høya på Breiset i Torpo ein gong i 1920-åra, men denne forteljinga handlar om...

Biletet er verna av Lov om åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2. Ta kontakt for bruk av biletet til ikkje-privat distribusjon eller publisering.
Foto: E.T. Braaten / Ål bygdearkiv
...Gunhild Ulshagen som kom frå Gol. Ho gifta seg med bonden på Ulshagen og sat på stølen på Vieren. Engebret T. Braaten fotograferte ho

   Kjelder
Gurid Svarteberg
fortalte om det som skjedde, og Ola Ellingsgard skreiv det ned i:
"Stølskjerringane", i: Dølaminne (1998, s. 47)
Fulltekst
  
Stølskjerringa som jaga bjørnen
Dette hende på Vieren ein gong på 1800-talet: Ei natt kom ein bjørn. Han braut ned høyegrindán (inngjerdinga) og tok fatt på fenaden (dyra). Då sprang stølskjerringa ut med ei brennande nevrestrylle (ein fakkel av never) og skremde udyret vekk.