[ Kjelder og turmål ]  [ Det farefulle stølslivet ]  [ Det slitsame stølslivet ]  [ Det gode stølslivet ]

  

Biletet er verna av Lov om åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2. Ta kontakt for bruk av biletet til ikkje-privat distribusjon eller publisering.
Karl A. Børresen / Ål bygdearkiv
Fotograf Karl A. Børresen tok dette biletet av geitemjølking på Gullhagastølane rundt 1910
  
Dei mjølka for hand. Her har stølskjerringa fått betre hjelp enn dei brukte. Etterpå laga dei smør og ost av mjølka. Det vart lange dagar med tungt arbeid.

  
Det slitsame stølslivet
I gamle dagar var arbeidet på stølen slitsamt. Det var mykje arbeid som måtte gjerast kvar dag.

Barna og stølskjerringane mjølka kyr og geiter. Dei kinna (laga) smør og ysta (laga) fleire slag ostar.

Barna passa småsysken og gjette (passa) dyra. Gjetarane gjekk ute heile dagen i all slags vêr, ofte både kalde og redde. Somme var berre seks-sju år.

Høyr ein buferdssang med Liv Tanche-Larsen 

 

  
Slitsame forteljingar
Gjetarsong
Primkjelen
Stutar-Kari
   ? Buføring
? Buskapen
? Gjeting
? Slått og fôrkøyring
    
Mange tunge løft for stølskjerringane
Klikk her for å sjå biletet og få vite meir Klikk her for å sjå biletet og få vite meir Klikk her for å sjå biletet og få vite meir