Utvandring
  
1816-70:    448    personar flytta frå Ål til andre stader i landet
Før 1870: 715    flytta frå Ål til Amerika
1870-1940: 1663  flytta frå Ål til Amerika

Særleg utvandringa til Amerika har satt spor i lokalhistoria i Ål. Men folk har vore på vandring også til andre tider og til stader.

 
Turmål Bøker Foto, lydband og anna
Hallingdal museum, Nesbyen
Emigrantsenteret med huset Ole Skrattegard bygde i Amerika
Kontakt: firmapost@hallingdal-museum.no

Ål bygdearkiv
Samling med Amerikabrev, systematisert av Ola E. Hagen.
Telefon: 32 08 50 91

 

Heimbygda har delt litteraturen inn i desse gruppene:

LESETIPS

HØGTLESING
LOKAL LITTERATUR
Oversikter
Personlege forteljingar, segner og eventyr
Dikt, songtekstar og romanar
GENERELL LITTERATUR

Klikk på boka, og du kjem inn i bokbasen. Klikk på forfattaren, og du kjem til Folk.
INTERNETT

Aal Tour America 2007: http://www.ata.no/

Hallinglag of America: http://www.fellesraad.com/hallinglag-home.htm 

LYDBAND, CD

"Hallingmål i Amerika" av Orville Bakken, i Dialektprøver frå Hallingdal. 21. 30 min.

 
LESETIPS

Dølaminne (1999)

HØGTLESING
...

LOKAL LITTERATUR


Oversiktar


"Amerikabreva i Ål bygdearkiv" av John Johnsen, i: Dølaminne (2007, s. 38-43)

"150-årsjubileum for utvandringa frå Hallingdal til Amerika" av Botolv Baklien, i:
Dølaminne (1989, s. 31-37)

"Det eldste amerikabrevet i Ål?" av Lars Opsata, i: Dølaminne (1968, s. 89-91)

"Den store folkevandringa" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1984, s. 50-51)

Dølaminne
(1999) (heile årgangen har fokus på utvandring til Amerika)

Dølaminne (2007) (heile årgangen har fokus på utvandring frå Hallingdal)

"Emigrantbåten til Amerika - og juksemakarar i land" av Johnny Grøthe, i: Dølaminne (2002, s. 34-43)

Hallingdalens historie 2 (1930, s. 67-192) av Tollef Myhre

"Hallingene på Blooking Prairie" av Peder H. Nelson, i: Dølaminne (1981, s. 59-61)

"Hallinglaget i Amerika - eit bygdelag gjennom 100 år" av Jackie Marler, i: Dølaminne (2007, s. 44-75)

"Hallingnybyggere i Meeker County" av Peder H. Nelson, i: Dølaminne (1971, s. 106-109)

"Med "Sigrid" frå Nes til USA" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1990, s. 72-73)

"Norsk forsamlingsskule i Amerika" av Mabel Johnson Lee, i: Dølaminne (2002, s. 50-53).

"Or utvandrarsoga frå Ål" av Nils Noss, i: Dølaminne (1973, s. 68-71)

"USA-emigrantar frå Ål i 1880-åra" av Botolv Baklien, i: Dølaminne (1974, s. 46-51)

"Utvandring til Nord Amerika", kapittel i: Hallingdalens Historie (1930, band 2, s. 67-192) av Tollef Myhre

"Utvandringen fra Hallingdal til Amerika", bibliografi i: Hallingdalsbiografiene (1976, band 12) av Gunnar Bæra

Veien og vidden
(1979) av Peder H. Nelson

Aal bygdesoge (1955, band 2, s. 217-221, 300-301) av Kristen Svarteberg

Personlege forteljingar, segner og eventyr

"Amerikafeber", kapittel i: Den gamle garden (1972) av Lars Opsata

Amerikabrev (1988) av Olaf Rodegard

"Andres T. Hagen" av Andres T. Hagen, i: Dølaminne (1997, s. 37-73)

"Det eldste amerikabrevet i Ål?" av Lars Opsata, i: Dølaminne (1968, s. 89-91)

Draumen om ei betre verd
(1989, 2000) av Anne Salverson Childers

"Ei forteljing frå utvandringa til Amerika" av Lars Stavehaug, i: Dølaminne (2001, s. 64-68)

Fra Amerika til Norge
(1992, band 1) av Orm Øverland og Steinar Kjærheim

Fra Amerika til Norge
(1992, band 2) av Orm Øverland og Steinar Kjærheim

Fra Amerika til Norge
(1993, band 3) av Orm Øverland og Steinar Kjærheim 

"Lange-Lars" av Lars Opsata, i: Dølaminne (1969, s. 85-89)

"Nogle erindringer" av Wigger S. Hougen, i: Dølaminne (2003, s. 127-131)

Mine tårer fløt rikelig
(1975) (om Gro Skrattegard) av Oddmund Ljone

"USA-emigrantar frå Ål i 1880-åra" av Botolv Baklien, i: Dølaminne (1974, s. 46-51)

Utvandreren Turi og kirkebyggerne på prærien
(1984) av Arvid Møller

Dikt, songtekstar og romanar

"Hallingvisa" av John. R. Johnsen, i: Dølaminne (1985, s. 5-8)

"Ho gamle mor og Amerikabrevet" av Halvard Bergh, i: Dølaminne (2007, s. 7-8)
 


GENERELL LITTERATUR
Søk i bokbasen på emneordet:
utvandring