Vatn
  
1300   stadnamn i Ål kommune er knytt til elvar og vassdrag
120   av desse er knytt til vasskraft
  
 
Turmål Bøker Foto, lydband og anna
BADEPLASSAR
Lya (elv)
Langeland
Stasjonsbrua i Torpo
Strandafjorden

GAMLE BRUER
Bustegidda, Busteteigen (Bruteigen)
Prestbrua, ved Sundre
Lyabrua, Lya (Torpo)

VASSKRAFT
Damtjørn
Stampehølen (Stampa) i Votna
Stolsdammen

Ål bygdamuseum
Bekkekvern frå Torsteinsrud
Kontakt: Thor Warberg, epost twarberg@online.no

Ål 52 - turar i Ål
Stampehølen (vadmålsstampe frå 1800-talet)
 

Heimbygda har delt litteraturen inn i desse gruppene:

LESETIPS

HØGTLESING
LOKAL LITTERATUR
Oversikter
Personlege forteljingar, segner og eventyr
Dikt, songtekstar og romanar
GENERELL LITTERATUR

Klikk på boka, og du kjem inn i bokbasen. Klikk på forfattaren, og du kjem til Folk.
FILM

Fossegrimens gull : Del 1;Krafthistorie i Hallingdal (199?). 1 videokassett 

CD + BOK

Fossegrimen : eit verk om vatn, vasskraft og energi (1995) av Knut Bry, Erik Wøllo og Eldgrim Springgard


 

LESETIPS
...

HØGTLESING
...

LOKAL LITTERATUR


Oversiktar


"Brunnen" (om drikkevatn) av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1990, s. 40-41)

"Dagbok åt Andres Olsen Hove" (om flaumen og jordras i 1860) av Nils Noss (red.), i:
Dølaminne (1984, s. 95)

"Den fyrste "fabrikken" i Ål" (om Øino båtbyggeri) av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1988, s. 66-67) 

Det var so laga... (1997, s. 84 og 106) av Øystein Lappegard - om badehus og utedoar

"Ei bergingsdåd" (om flaumen i 1860) av Håkon Ulshagen, i:
Jul i Hallingdal (1978, s. 10-11)

"Ei vandring i Vassfaret" av Svein Aasen, i Dølaminne (2004, s. 75-80)

"Etterhandsaming av ulltøy i gamle dagar" (om stamping m.m) av Kari Haug, i: Dølaminne (1971, s. 42-56)

Fra kobber til kabel : om hvordan Hallingdal fikk felles linjenett (2005) av Eldgrim Springgard

"Ikkje for mykje vasking" av Embrik Veslegard, i:
Buskerud og Telemark i manns minne (1971, s. 37-38) av Henning Alsvik, Randi Asker og Leiv Fetveit (red.)

"Klesvask - eit slit" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1989, s. 42-43) 

"Kraftverket", i: Godfar minnest og fortel (1983, s. 20-28) av Lars Opsata

"Kraftverkstriden", i: Det var so laga... (1997, s. 71-74) av Øystein Lappegard

Lys og kraft i 75 år. Ål kraftverk 1914-1989
(1989) av Kåre Olav Solhjell

"Myro-kvedne" av Knut M. Lappegard, i: Dølaminne (1985, s. 16-20)

"Prestbrua / Stasjonsbrua", i: Det gamle Sundre (1996) av Håkon Ulshagen

"Steinbrua i Torpo" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1986, s. 36-37)

"Stokkebåtar", kapittel i: Far etter folk i Hallingdal (1994, s. 59-60) av Tom Bloch-Nakkerud og Inge Lindblom

"Tømmerfløyting gjennom 300 år" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1983, s. 44-45)

"Vassnamn i Hallingdal" av Kristen Svarteberg, i: Dølaminne (1971, s. 67-77)

Aal bygdesoge
(1952, band 1, s. 29-31) av Helge Fonnum og Kristen Svarteberg

"Ål kraftverk" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1989, s. 38-39)

Personlege forteljingar, segner og eventyr

"Frå storflaumen 1860" av Nils Gjeldokk, i: Dølaminne (1975, s. 84-85)

"Lystring", kapittel i: Frå skog og mark (1976, s. 63-72) av Lars Opsata

"Ormen i Røungsvatnet", i: Eventyr og sagn frå Hallingdal (1986, s. 4-5) av Trond Andersson

"Såpekoking og klesvask" av Lars Sehl, i: Dølaminne (1976, s. 63-64)

Dikt, songtekstar og romanar

"Fjellbekken", i: Malmen i vårt tre (1973, s. 10) av Guri Ulshagen

"Jau, det vart nok vår", i: Vegane (1960, s. 50) av Guri Ulshagen

"På skara", i: Vegane (1960, s. 62) av Guri Ulshagen

"Ved selsolla", i: Stigen over stupet (1966, s. 29-30) av Guri Ulshagen

"Versjøen", i: Stigen over stupet (1966, s. 31-32) av Guri Ulshagen

"Vesle Tordis"
, i: Dikt og draum (1943, s. 60-61) av Olava Engh

GENERELL LITTERATUR
Søk i bokbasen på emneorda:
kraftverk
tømmerfløyting
vasskraft