Folk i Heimbygda

Er det namn du lurar på? Her finn du informasjon om folk på nettstaden:
  

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

  

A
Andersson, Trond (1947-) Illustratør, Ål. Han har teikna og illustrert i fleire bøker, mellom anna i:
Eventyr og sagn frå Hallingdal (1986)

Stølsliv, Vatn, Eventyr og folketru
 Søk i heile bokbasen
Arnegard, Nils  Han har vore med og skrive:
"Glimt frå jolefeiring i Votndalen i gamletida", i: Dølaminne (1988, s. 31)

Høgtider i året
Asbjørnsen, Peter Christen (1812-1885) Forfattar, forstmann og naturforskar, Christiania. Han har mellom anna skrive:
"Indberetning fra forstmester Asbjørnsen angaaende torv- og brændeforhold i de hallingdalske sæteregne" (1869), i: Dølaminne (1970, s. 42-46)
Norske huldreeventyr og folkesagn (1995)

Garden, Eventyr og folketru, Nasjonalromantikken
Søk i heile bokbasen
B
Baklien, Botolv (1914-) Han har mellom anna skrive:
"150-årsjubileum for utvandringa frå Hallingdal til Amerika", i: Dølaminne (1989, s. 31-37)
"Ein husmannskontrakt frå Ål 1788", i: Dølaminne (1975, s. 79-83)
"Nedlagde og tilgrodde Votndals-bruk", i: Dølaminne (1976, s. 49-52)
"Svartebøker i Hallingdal" av, i: Dølaminne (1975, s. 69-78)
"USA-emigrantar frå Ål i 1880-åra", i: Dølaminne (1974, s. 46-51)
"Øl og ølskål-rim", i: Dølaminne (1984, s. 49-67)

Han har vore med og skrive:
"Glimt frå jolefeiring i Votndalen i gamletida", i: Dølaminne (1988, s. 31)

Garden, Mat, Høgtider i året, Utvandring, Dialekt, Folkekultur, Eventyr og folketru

Bang, Anton Christian (1840-1913) Biskop og kyrkjehistorikar, Nesna / Kristiania. Han samla stoff frå Ål i:
Norske Hexeformularer og magiske Opskrifter (1901-02, 1985)

Vêret
Berg, Arne (1917-) Arkitekt og bygningshistorikar, Voss / Oslo. Han har samla stoff frå Hallingdal, teikna og skrive:
Norske gardstun (1968)

Husa på garden
Søk i heile bokbasen
Berg, Hallgrim (1945-) Lærar, skribent, folkemusikar- og dansar, tidlegare stortingsmann, Ål. Det finst stoff om han i:
Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg (1996, band 2, s. 128-129) av Andreas Bjørkum, Magne Myhren og Bjørn Aasland

Han har mellom anna skrive:
"Munnharpa", i:
Det tilla og det læt (1999, s. 127-133)
av Paul Breiehagen

Når sevja stig: 101 saftige soger (2003)
Når lauvet sprett: 111 nye saftige (2006)

Han har vore med og spelt inn:
Munnharpa (1999)

Han har vore redaktør for:
Bygdedansar frå Buskerud (1992)

Folkekultur
Søk i heile bokbasen
Bergaplass, Embrik (1925-)

 

Ål. Det finst stoff om han i:
Det tilla og det læt (1999, s. 422) av Paul Breiehagen
Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg (1996, band 2, s. 129) av Andreas Bjørkum, Magne Myhren og Bjørn Aasland
Portrett

Han har mellom anna spelt inn:
Spelemann & låttesmed
(2003)

Folkekultur
Søk i heile bokbasen
Berget, Eivind Torkjellson (1854-1935) Bonde og skomakar, Ål. Vaks opp på Stølen i Liagardane, budde på Berget 1887-1898, sidan i nørdre Storedal, Torpo. Han gav alt han eigde til eit legat for at barn skulle få sko og klede til jul. Det finst minnestoff etter han i:
"Lått og leik" av Ola Perstølen, i: Dølaminne (1970, s. 89-95)

Det finst stoff om han i:
Aal bygdesoge (1968, band 3, s. 309) av Lars Opsata
Den gamle garden (1972, s. 124) av Lars Opsata
Portrett i
Den gamle garden (1972, s. 32) av Lars Opsata

Husa på Berget, Stutar-Kari
Bjella, Lars Tolleivson (1861-?) Bonde og lærar, Ål / USA. Han har skrive forteljinga:
"Ei buføring frå Beihovd i 1886" (1923), i: Dølaminne (1989, s. 48-62)
Portrett same staden

Det finst stoff om han i:
Hallingdalens Historie (1930, band 2)
Portrett same staden

Stølsliv, Buføring
Breiehagen, Paul (1922-2006) Skribent, Ål. Han har mellom anna skrive:
"Bergensbaneanlegget", i: Gamle Hallingdal (1983, s. 6-7)
"Bergensbanen "skøytt i hop"", i: Gamle Hallingdal (1990, s. 16-17)
"Brunnen", i: Gamle Hallingdal (1990, s. 40-41)
"Den store folkevandringa", i: Gamle Hallingdal (1984, s. 50-51)
Det tilla og det læt (1999)
"Det var den tide...", i: Gamle Hallingdal (1984, s. 46-47)
"Den fyrste "fabrikken" i Ål", i: Gamle Hallingdal (1988, s. 66-67)
"Då lokstallen i Ål brann", i: Gamle Hallingdal (1983, s. 76-77)
"Forkøyring frå fjellet", i: Gamle Hallingdal (1988, s. 12-13)
"Foto E.T. Braaten", i: Gamle Hallingdal (1987, s. 6-7)
"Frå sveltefôring til overproduksjon", i: Gamle Hallingdal (1986, s. 16-17)
"Fyrste bilane i Ål", i: Gamle Hallingdal (1983, s. 54-55)
"Geita", i: Gamle Hallingdal (1990, s. 38-39)
Hallingdal Folkemuseum 1899-1999 (1999)
”Jens A. Myro til minne", i: Dølaminne (2003, s. 8-10)
"Klesvask - eit slit", i: Gamle Hallingdal (1989, s. 42-43)
"Leveld Postaapneri", i: Gamle Hallingdal (1988, s. 34-35)
"Med "Sigrid" frå Nes til USA", i: Gamle Hallingdal (1990, s. 72-73)
"Men posten skulle fram", i: Gamle Hallingdal (1983, s. 48-49)
"Nedreskorgråen", i: Gamle Hallingdal (1983, s. 68-69)
"Reisande med grustog og hesteskyss", i: Gamle Hallingdal (1988, s. 62-63)
Rosemåling i Ål (1980)
"Rusteberggard Skifabrikk", i: Gamle Hallingdal (1984, s. 12-13)
"Skinnfeld-rosa", i: Gamle Hallingdal (1984, s. 52-53)
Skinnfeldroser frå Ål
(1984)
"Stølslivet" (1980), i: Gamle Hallingdal (1983, s. 70-71)
"Svarteboka", i: Gamle Hallingdal (1988, s. 6-7)
"Søgnir fraa Hallingdal", i: Gamle Hallingdal (1986, s. 10-11)
"Sølvreven og Hallingdal", i: Gamle Hallingdal (1983, s. 48-49)
"Telefonen", i: Gamle Hallingdal (1985, s. 62-63)
"Telemarksfeet" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1983, s. 50-49)
"Tømmerfløyting gjennom 300 år", i: Gamle Hallingdal (1983, s. 44-45)
"Udyr nord i fjello", i: Gamle Hallingdal (1984, s. 30-31)
"Ål kraftverk", i: Gamle Hallingdal (1989, s. 38-39)
Ål Museumslag. 70 år i strev og slit (1995)

Han har vore med og skrive:
Gamle Hallingdal  (1983-)

Garden, Stølsliv, Buskapen, Slått og fôrkøyring, Vatn, Utvandring, Kommunikasjon, Folkekultur, Eventyr og folketru, Nasjonalromantikken, Skinnfellroser
Søk i heile bokbasen
Braaten, Engebret T. (1865-1906) Fotograf og bonde, Gol. Han hadde atelier i Gol og Ål. Det finst stoff om han i:
"Foto E.T. Braaten" av Paul Breiehagen, i: Gamle Hallingdal (1987, s. 6-7)

Døme på fotokunsten hans i Ål bygdearkiv

Stølskjerringa som jaga bjørnen
Bæra, Gunnar (1943-) Elverum. Han har samla:
Hallingdalsbiografiene (1969-) Desse er til utlån på Ål bibliotek.
1. Litteraturen i Hallingdal 1969-1978 (1979)
2. Vats privatskule (1973)
3. Per Olav Reinton (1973)
4. Olav Thon (1973)
5. Rolf Nesch (1973)
6. Olav Sletto (1973)
7. Lars Reinton (1973)
8. Guri Odden (1973)
9. Guri Ulshagen (1974)
10. Rosemaling i Hallingdal (1974)
11. Hallingbunaden (1975)
12. Utvandringen fra Hallingdal til Amerika (1976)
13. Olav Brusletto (1976)
14. Hallingmålet (1976)
15. Slektshistorie fra Hallingdal (1978)
16. Dyreliv i Hallingdal (1978)
17. Hallingdal og krigen 1940-1945 (1978)
18. Sport og idrett i Hallingdal (1978)
19. Tubfrim (1981)
20. Folkemusikk i Hallingdal (1981)
21. Planteliv i Hallingdal (1983)
22. Hallingdals geologi (1983)

Utvandring, Dialekt
Bæra, Embrik Herbrandson (1788-1876) Lærar og rosemålar, Ål. Son til Herbrand Sata. Han måla mellom anna Villandstugu i Hol på oppdrag frå Elling Tolleivson i 1824. Det finst stoff om han i:
Folkekunst i Norge (1975, 1998, s. 15, 224) av Peter Anker
Norske antikviteter fra bygd og by (1994, s. 32) av Bernhard Rostad og Stephan Tschudi-Madsen (red.)
Rosemåling i Hallingdal (1978, s. 26, 33, 35, 39, 44, 79, 110, 126, 160-171, 174) av Nils Ellingsgard
Aal bygdesoge (band 1, s. 399-400, 406-408) av Helge Fonnum og Kirsten Svarteberg

Rosemåling
Bæra, Nils Herbrandson (1785-1873) Lærar, skreddar, rosemålar, Ål. Son til Herbrand Sata. Vart kalla Skule-Nils. Han måla mellom anna Settungsgardstugu på oppdrag frå Embrik Settungsgard i 1820-åra. Det finst stoff om han i:
Folkekunst i Norge (1975, 1998, s. 11, 12, 15, 16, 18, 38, 224, 225, 264, 266, 272) av Peter Anker
Norske antikviteter fra bygd og by (1994, s. 32) av Bernhard Rostad og Stephan Tschudi-Madsen (red.)
Rosemåling i Hallingdal (1978, s. 20, 30, 33-34, 36-40, 44-45, 49, 52-53, 56, 58-60, 63, 79, 110, 126, 132, 140-160, 168, 174, 178, 196, 249, 258) av Nils Ellingsgard
Aal bygdesoge (band 1, s. 399-408) av Helge Fonnum og Kirsten Svarteberg

Nils måla to skap for formannskapet i Ål. Det eine er utstilt i Ål kulturhus, det andre er på Norsk Folkemuseum. Les meir om desse skapa i:
På nordmanns vis (1993, s. 56-57) av Stephan Tschudi-Madsen (red.)

Døme på rosemålinga hans på Norsk Folkemuseum

Folkekunst, Rosemåling
Børresen, Karl A. (1862-1927) Fotograf, yrkeslærer i forming, teikning, rosemåling, Skjeberg. Han arbeidde mellom anna i Hallingdal. Sjå meir om han i:
Eldre norske fotografer. Fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920 (1980, s. 86) av Susanne Bonge

Døme på fotokunsten hans i Ål bygdearkiv

Det slitsame stølslivet
Bøygard, Håkon (1893-1959) Ål. Det finst stoff om han i:
"Eit femtiårsminne" av Håkon Ulshagen, i: Jul i Hallingdal (1962, s. 13, 50-51)

Slått og fôrkøyring
Bøygard, Torleiv Ål. Det finst stoff om han i:
"Eit femtiårsminne" av Håkon Ulshagen, i: Jul i Hallingdal (1962, s. 13, 50-51)

Slått og fôrkøyring
C  
Childers, Anne Salverson (1914-1984) Sør-Dakota, USA. Professor. Skreiv om forfedrane sine frå Ål i:
Draumen om ei betre verd (2000)
Til toppen av lista