Folk i Heimbygda

Er det namn du lurar på? Her finn du informasjon om folk på nettstaden:
  

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

  

H
Hagen, Andres Toresen (1892-?) Jurist, Ål / USA. Det finst minnestoff etter han i lydbandopptak frå 1959 i:
"Andres T. Hagen", i: Dølaminne (1997, s. 37-73)
Portrett same staden

Stølsliv, Gjeting, Utvandring
Halingstad, Lars (1902-1983) Han gjorde lydbandopptak med folk frå Hallingdal.

Lydbanda er i Ål bygdearkiv.
Halvorsgard, Solve (1853-1934) Ål. Det finst stoff om han i:
"Eit femtiårsminne" av Håkon Ulshagen, i: Jul i Hallingdal (1962, s. 13,50-51)

Slått og fôrkøyring
Halvorsgard, Svein Mikkelson (1853-1926) Han har skrive:
"Ifrå den tie me gjettæ", i: Dølaminne (1997, s. 25)

Stølsliv
Haug, Kari Ål. Ho har skrive:
"Etterhandsaming av ulltøy i gamle dagar", i: Dølaminne (1971, s. 42-56)

Vatn
Haug, Mari  Ål. Ho har vore med og skrive:
"Det har hendt litt av kvart i gamle stølsbuer", i: Jul i Hallingdal (1976, s. 12-13)

Stølsliv
Haug, Aagot Ål. Ho har vore med og skrive:
"Det har hendt litt av kvart i gamle stølsbuer", i: Jul i Hallingdal (1976, s. 12-13)

Stølsliv
Haugen, Knut E. Ål. Det finst fotografi av han i Ål bygdearkiv.

Buføring til Flæen i 1930-åra
Havardsgard, Oleiv (1885-1978) Ål. Det finst fotografi av han i Ål bygdearkiv.

Buføring til Flæen i 1930-åra
Helling, Anne Olsdotter (1888-1966), fødd Hove Ål. Ho var gift med Jon Edvardson Helling. Det finst stoff om ho i:
Aal bygdesoge (1969, band 4, s. 278) av Lars Opsata
"Stølskjerringane" av Ola Ellingsgard, i: Dølaminne (1998, s. 46-49)
Portrett i Ål bygdearkiv

Ei buføring over elva Mjølga
Helling, Birgit (1871-1954) Ål. Det finst fotografi av ho i Ål bygdearkiv.

Mange tunge løft for stølskjerringane
Helling, Jon Edvardson Kaslegard (1873-1955) Ål. Han var gift med Anne Olsdotter Hove. Det finst stoff om han i:
Aal bygdesoge (1969, band 4, s. 278) av Lars Opsata
"Stølskjerringane" av Ola Ellingsgard, i: Dølaminne (1998, s. 46-49)
Portrett i Ål bygdearkiv

Ei buføring over elva Mjølga
Hol, Torstein Seim  Det finst minnestoff etter han frå Lars Halingstad:
"Frå Lars Halingstads folkeminne", i: Dølaminne (1995, s. 65-69)

Høgtider i livet
Holo, Guri Mikkelsdotter (1887-1990) Ho har skrive:
"Frå Guri Mikkelsdotter Holos minnebok", i: Dølaminne (1985, s. 88-95)
"I buføringen", i: Dølaminne (1987, s. 91-93)
"Sjenvær", i: Dølaminne (1988, s. 79) 
"Trillehuge", i:   Dølaminne (1988, s. 78)

Stølsliv, Buføring, Gjeting
Holshagen, Petter Syverson (1841-1936) Ål / Hol. Han var bror til Kirsti og Jørand Sundre. Dei vaks opp i Gretestugu på Sundre. Det finst stoff om han i:
Folk og fortid i Hol (1972, band 3, s. 388) av Lars Reinton
Olav Sataslåtten 1891-1971 (2000, s. 151) av Terje Østro

Den som rulla ette golve
Hove, Andres Olsen (1816-1900) Ål. Han har skrive:
"Dagbok åt Andres Olsen Hove" av Nils Noss (red.), i: Dølaminne (1984, s. 81-95)

Garden, Vatn
Håheim, Torleiv (1967-)   Ål. Han har vore med og spelt inn:
Brennheiten. Springar og laus frå Hallingdal (2001)

Folkekultur
J
Johannessen, Ulf Arne (1974-) Ål. Musikar/dansar. Han har vore med og spelt inn:
Brennheiten. Springar og laus frå Hallingdal (2001)

Folkekultur, Folkemusikk

Jonset, Birgit Knutsdotter (1865-1939), fødd Holgelien Ho er omtala av dottera Gurid Svarteberg.

Stølskjerringa som bar primkjelen
Til toppen av lista