Folk i Heimbygda

Er det namn du lurar på? Her finn du informasjon om folk på nettstaden:
  

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

  

N
Nestegard, Borghild (1906-1996), fødd Noss Ho har skrive:
"Tankar omkring jolestrie - fyre og i joli", i: Jul i Hallingdal (1984, s. 4-6)

Høgtider i året
Nestegard, Torleiv  Han har skrive:
"Hallingdans", i: Årbok for norsk folkemusikk (1994, s. 73-77)

Folkekultur
Nielsen, Johan Eberhard Colbjørnsen (1827-1916) Embetsmann og folkeminnegransker, Grue / Sand. Han samla stoff frå Hallingdal i:
Søgnir fraa Hallingdal (1868, 1926, 1968)

Stølsliv, Dialekt, Haugafolk
Noss, Nils (1918-2001) Ål. Han har vore redaktør for Dølaminne, og har mellom anna skrive:
"Gamle ord og uttrykk i Ål", i: Dølaminne (1992, s. 77-80)

Gamle ord og uttrykk i Ål (1996)
"Hulder og haugafolk", i: Dølaminne (1996, s. 84-94)
"Kyrkjevegen", i:
Dølaminne (1993, s. 50-51)
"Or utvandrarsoga frå Ål", i: Dølaminne (1973, s. 68-71)

Garden, Vatn, Høgtider i livet, Utvandring, Dialekt, Haugafolk
Noss, Aagot (1924-) Ål / Oslo. Ho har mellom anna skrive:
Adolph Tidemand og folk han møtte (1981)
"Fekjastølen", i: By og Bygd (1964-65, s. 23-40)
"Føre hallingbryllaupet", i: By og Bygd (1980, s. 35-48)
Høgtider og samkomer (1963)
Johannes Flintoes draktakvareller (1970)
Nærbilete av ein draktskikk (1992)

Norsk Folkemuseum gav i 1994 ut eit festskrift til henne: Folk og klede - skikk og bruk

Stølsliv, Høgtider i livet, Høgtider i året, Folkekultur, Najonalromantikken
Søk i heile bokbasen
O
Oppsato, Olav (1940-) Bonde, Ål. Han har skrive:
Den gamle stølen. Om Nystølan og Trettestølan i Ål (1994)

Stølsliv, Buføring, Buskapen, Gommo fortalte om leik, Slått og fôrkøyring, Vatn, Vêret
Opsata, Lars (1899-1989) Bonde, Ål. Han har mellom anna skrive:
"Buføring", i: Jul i Hallingdal (1976, s. 10-11)
Den gamle garden. Skildringar frå Hallingdal (1972)
"Det eldste amerikabrevet i Ål?", i: Dølaminne (1968, s. 89-91)
Frå skog og mark (1976)
Godfar minnest og fortel (1983)
"Lange-Lars", i: Dølaminne (1969, s. 85-89)
Aal bygdesoge (1968, band 3)
Aal bygdesoge (1969, band 4)
Oppi dalo (1977)

Garden, Stølsliv, Buføring, Buskapen, Gjeting, Slått og fôrkøyring, Mat, Vatn, Vêret, Utvandring
Søk i heile bokbasen
Opsata, Margit (1868-?), fødd Opsata Bondekjerring, Ål. Det finst minnestoff etter ho i:
Den gamle stølen (1994, s. 175-177) av Olav Oppsato

Gommo fortalte om leik
P
Perstølen, Dortea (1877-1960) Ål. Gift med Ola Perstølen.
Her er det skrive om henne:
"Drag or ei livssoge", i: Dølaminne (2005, s. 109-118) 

Skreddaren Ola Perstølen
Perstølen, Einfrid (1917-) Ho har mellom anna samla og skrive:
"Jolevisa henn' gommo", i: Jul i Hallingdal (1974, s. 6-7)
Lått og leik. Songar, reglur, eventyr, segner og leikar frå Ål
(1990)

Stølsliv, Stutar-Kari, Gjeting, Høgtider i livet, Høgtider i året, Dialekt, Folkekultur, Eventyr og folketru, Jenta som vart innteken
Søk i heile bokbasen
Perstølen, Ola (1877-1969) Skreddar, Ål. Han har mellom anna skrive:
"Fyrste gjætlasumar'n min", i: Dølaminne (1969, s. 20-55), og i: Buskerud og Telemark i manns minne (1971, s. 41-48) av Henning Alsvik, Randi Asker og Leiv Fetveit (red.)
"Lått og leik", i: Dølaminne (1970, s. 89-95)
"Frå Perstølen til Perstølhuset", i: Dølaminne (2003, s. 62-82)
"Handelen på Sundre" (dikt), i: Dølaminne (2003, s. 83-86)

Her er det skrive om han:
"Bygdehøvdingen Ola Perstølen" av Paul Breiehagen, i: Jul i Hallingdal (1993, s. 3-8)
"Ola Perstølen" av Einfrid Perstølen, i: Dølaminne (2003, s. 61)

Stølsliv, Buføring, Stutar-Kari, Gjeting, Skinntrøya, Skreddaren Ola Perstølen
Perstølen, Torleiv (1880-1950) Ål. Det finst minnestoff etter han i:
"Lått og leik" av Ola Perstølen, i: Dølaminne (1970, s. 89-95)
Lått og leik (1990, s. 52, 69) av Einfrid Perstølen

Stutar-Kari
R
Randen, Olav (1948-) Bonde og forleggjar, Ål. Han har skrive:
I steinbu og snaufjell i Øvre Hallingdal (2006) 
Brøyte seg rydning (2002)

Stølsliv
Garden
Reinton, Lars (1896-1987) Historikar, Hol / Oslo. Han har mellom anna skrive:
Folk og fortid i Hol (1938, 1954, band 1)
Folk og fortid i Hol (1943, 1969, band 2)
Folk og fortid i Hol (1972, band 3)
Folk og fortid i Hol (1973, band 4)
Folk og fortid i Hol (1975, band 5)
Folk og fortid i Hol (1977, band 6)
Folk og fortid i Hol (1979, band 7)
Folk og fortid i Hol (1982, band 8)
Til seters. Norsk seterbruk og seterstell (1969)
Villandane. Ein etterrøknad i norsk ættesoge (1939, 1983)

Stølsliv, Gjeting, Rovdyr, Haugafolk, Treskjering, Skinnfellroser
Søk i heile bokbasen
Reinton, Nils  Han har skrive:
"Eit og anna om namn og nemningar", i: Dølaminne (1973, s. 79-81)

Dialekt
Ruud, Ola  Han har skrive:
"Ei gravtale av Gabriel Hofgaard Stenersen", i: Dølaminne (1977-78, s. 69-69)

Høgtider i livet
Røo, Sander Tomasson (1816-93) Bonde, Hol. Han var forteljar og interesserte seg for holingsmålet, folkeminne, folkemusikk, skulestell og historie. Han samarbeidde med Ivar Aasen. Det finst stoff om han i:
Folk og fortid i Hol (1977, band 6, s. 200-204) av Lars Reinton og Sigurd S. Reinton
Portrett same staden, s. 202
Villandane (1939, 1983, s. 5-7) av Lars Reinton
Portrett same staden, s. xiii

Nasjonalromantikken
Til toppen av lista