Folk i Heimbygda

Er det namn du lurar på? Her finn du informasjon om folk på nettstaden:

A   B   C   D   E   F   G   H   I    K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å

  

S
Sandestølen, Aslak (1899-1975) Kunstmålar, Ål. Det finst stoff om han i:
"Kunstmålaren Aslak Sandestølen" av Håkon Ulshagen, i: Dølaminne (1976, s. 9-14)

Folkekultur
Sandåker, Olav (1890-1984) Han har skrive:
"Ei spelemannsgrend", i: Dølaminne (1976, s. 76-78)

Folkekultur
Sata, Herbrand Embrikson (1753-1830) Lærar og rosemålar, Ål. Sonene Nils Bæra og Embrik Bæra måla òg. Settungsgardstugu, som han måla saman med Nils for Embrik Settungsgard i 1820-åra, var eit av dei siste oppdraga han tok. Det finst stoff om han i:
Folkekunst i Norge (1975, 1998, s. 15, 221-225, 259, 260) av Peter Anker
Norske antikviteter fra bygd og by (1994, s. 32) av Bernhard Rostad og Stephan Tschudi-Madsen (red.)
Rosemåling i Hallingdal (1978, s. 125-139) av Nils Ellingsgard
Aal bygdesoge (band 1, s. 394-399) av Helge Fonnum og Kirsten Svarteberg

Folkekunst, Rosemåling
Sataslåtten, Olav (1891-1971) Spelemann, Ål. Det finst stoff om han i:
Det tilla og det læt (1999, s. 261-267)
av Paul Breiehagen
Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg (1996, band 2, s. 285) av Andreas Bjørkum, Magne Myhren og Bjørn Aasland
"Olav Sataslåtten", i: Dølaminne (1972, s. 36-42)
Olav Sataslåtten 1891-1971
(2000) av Terje Østro
"Olav Sataslåtten og låtteinnspelingane hans" av Magne Myhren, i: Dølaminne (1986, s. 63-71)

Han har mellom anna spelt inn:
Sataslåtten (1988) på kassett og cd

Folkekultur
Sataøyn, Sevat S. (1892-1962) Spelemann, Ål. Det finst stoff om han i:
Det tilla og det læt (1999, s. 257-261)
av Paul Breiehagen
Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg (1996, band 2, s. 285) av Andreas Bjørkum, Magne Myhren og Bjørn Aasland
"Sevat Sataøyn og låttekunna hans" av Magne Myhren, i: Dølaminne (1984, s. 96-104)

Han har spelt inn:
Krullarfuru. Låttar frå Hallingdal (1990)

Folkekultur
Schirmer, Hermann Major  (1845-1913)  Arkitekt, bygningslærar, riksantikvar, Kristiania. Det finst stoff om han i:
Norsk kunstnerleksikon (1986, band 3, s. 475-478)

Folkekunst
Sehl, Lars Botolvson (1878-1966) Bonde og snikkar, Ål. Det finst minnestoff etter han nedteikna etter lydbandopptak frå tida rundt 1950 i:
"Lars B. Sehl", i: Dølaminne (1995, s. 80-84)
Portrett same staden

Han har skrive:
"Gamaldags jol", i:
Jul i Hallingdal (1967, s. 47)
"Haugafolk som er ute etter barn", i: Dølaminne (1975, s. 93-94)
"Såpekoking og klesvask", i: Dølaminne (1976, s. 63-64)

Han har skrive minneoppgåve:
"Gardsliv", i: Buskerud og Telemark i manns minne (1971, s. 54-55) av Henning Alsvik, Randi Asker og Leiv Fetveit (red.)

Garden, Stølsliv, Gjeting, Vatn, Høgtider i året, Folkekultur, Haugafolk
Settungsgard, Embrik Oleivson (1769-1850) Bonde, Ål. Han bygde saman to stugor til ei, Settungsgardstugu, som Herbrand Sata og Nils Bæra måla i 1820-åra. Stugu vart freda i 1923, og står i dag på Ål bygdamuseum. Det finst stoff om han i:
Aal bygdesoge (1969, band 4, s. 81) av Lars Opsata

Folkekunst
Skarðhamar, Anne-Kari (1946-) Ho har vore med å samle og skrive:
Eg gjekk meg opp i seterli - stølsliv i poesi og prosa (1981)

Stølsliv, Gjeting
Søk i heile bokbasen
Skrattegard, Gro Nilsdotter (1841-78), fødd Gudmundsrud Ål / USA. Syster til Nils Nilsson Gudmundsrud. Ho var gift med Ole Sveinson Skrattegard. Dei flytte til USA i 1862. Det finst stoff om dei i:
Mine tårer fløt rikelig (1975) av Oddmund Ljone
Aal bygdesoge (1955, band 2, s. 220-221) av Kristen Svarteberg

Husa i Gudmundsrud
Utvandring
Skrattegard, Ole Sveinson (1840-1918) Bonde, Ål / USA. Han var gift med Gro Nilsdotter Gudmundsrud. Dei flytte til USA i 1862. Det finst stoff om dei i:
Mine tårer fløt rikelig (1975) av Oddmund Ljone
Aal bygdesoge (1955, band 2, s. 220-221) av Kristen Svarteberg

Då Gro døydde reiste han og borna til Hatton i Nord-Dakota, der han bygde seg eit nytt hus i 1882. Huset står i dag på Hallingdal museum, Nesbyen.

Utvandring
Skredsvig, Christian (1854-1924) Kunstmålar, Modum / Eggedal. Det finst stoff om han i:
Norsk kunstnerleksikon (1986, band 3, s. 585-592)

Det farefulle stølslivet, Nasjonalromantikken
Skrindo, Knut H. (1924-) Bonde/tidl. adjunkt, Gol (frå Ål). Han har skrive:
Pelsdyr gjennom 60 år (1988)

Han laga filmen Bygde før og no og samla inn Dialektprøver frå Hallingdal på kassettar (1979).

Dialektprøve: Timrekjøyring  
Sletten, Olav H. (1913-) Han har skrive:
"Til fjells sumaren 1942", i: Dølaminne (1996, s. 48-57)

Gjeting
Sletto, Olav (1886-1963) Hol. Han har mellom anna skrive:
Per Stavlang (1941)

Stølsliv, Buføring, Gjeting
Søk i heile bokbasen
Solhjell, Kåre Olav (1942-) Historikar, Gol. Han har mellom anna skrive:
 Lys og kraft i 75 år. Ål kraftverk 1914-1989 (1989)

Vatn
Søk i heile bokbasen
Sollien, Guthorm (1904-1994) Han har skrive:
Eit og anna frå Hallingdal (1990)

Dialekt
Springgard, Eldgrim (1955-) Skribent og prosjektleiar, Ål. Han har skrive:
Fra kobber til kabel : om hvordan Hallingdal fikk felles linjenett (2005)

Han har vore med på multimediepresentasjonen
Fossegrimen : eit verk om vatn, vasskraft og energi (1995)

Han er òg med i gruppa Haugafolk saman med mellom andre Eilif Gundersen.

Vatn
Stave, Ola T. (1968-) Ål / Oslo. Son til Torill Stave. Det finst stoff om han i:
Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg (1996, band 2, s. 300) av Andreas Bjørkum, Magne Myhren og Bjørn Aasland
Portrett

Han har vore med og spelt inn:
Brennheiten. Springar og laus frå Hallingdal
(2001)

Folkekultur
Stave, Torill (1949-)
sjå
Kvalvågnes, Torill (1949-)
 
Stavehaug, Lars Han har skrive:
"Ei forteljing frå utvandringa til Amerika", i: Dølaminne (2001, s. 64-68)

Utvandring
Strand, Helge L. (1846-1926) Det finst minnestoff etter han i:
"Gjetarbøner frå Ål" av Kristen Svarteberg, i: Dølaminne (1969, s. 50-54)

Ein gjetarsong
Strand, Helge (1910-2004) Fotograf, Ål. Han har fotografert mykje i Ål og Hallingdal. Han laga postkort.

Stor fotosamling i Ål bygdearkiv

Husa i Gudmundsrud
Stølen, Anna (1904-2000) Ål. Ho har skrive:
Og livet gav meg gleda... (1993)

Stølsliv
Stølen, Eivind Torkjellson Eivind Berget
Stølen, Embrik (1814ca-?) Jeger, klokkemakar, Ål / Hol. Det finst stoff om han i:
Folk og fortid i Hol (1943, 1969, band 2, s. 175-176) av Lars Reinton
Aal bygdesoge (1955, band 2, s. 76) av Kristen Svarteberg

Rovdyr
Stølen, Margit Ål. Ho har vore med og skrive:
"Ål kyrkje", i: Kyrkjene i Ål prestegjeld (1980, s. 51-67)

Treskjering
Sundre, Jørand Syversdotter Ål. Ho var syster til Kirsti Sundre og Petter Holshagen. Dei vaks opp i Gretestugu på Sundre. Det finst stoff om ho i:
Det tilla og det læt (1999, s. 409) av Paul Breiehagen
Aal bygdesoge (1955, band 2, s. 363) av Kristen Svarteberg 

Skinntrøya
Sundre, Kirsti Syversdotter (1825-1889) Ål. Ho var syster til Jørand Sundre og Petter Holshagen. Dei vaks opp i Gretestugu på Sundre. Ho vart gift med Ola Myro. Det finst stoff om ho i:
Det tilla og det læt (1999, s. 238) av Paul Breiehagen

Skinntrøya
Svarteberg, Gurid Aslaksdotter (1905-?), fødd Jonset Ål. Det finst minnestoff etter ho i:
"Stølskjerringane" av Ola Ellingsgard, i: Dølaminne (1998, s. 46-49)

Stølskjerringa som jaga bjørnen, Stølskjerringa som bar primkjelen
Svarteberg, Kristen (1915-1977) Ål. Han har mellom anna skrive:
"Bjørne- og ulvejakt i Hallingdal", i: Dølaminne (1969, s. 81-84)
"Den eldste busetnaden i Hallingdal", i: Dølaminne (1972, s. 51-61)
"Den gamle steinbua", i: Dølaminne (1972, s. 80-83)
"Eit og anna om stadnamn", i: Dølaminne (1970, s. 25-33)
"Gjetarbøner frå Ål", i: Dølaminne (1968, s. 50-54)
"Kven åtte jorda i gamal tid?", i: Dølaminne (1972, s. 62-65)
"Målgransking i Hallingdal", i: Dølaminne (1969, s. 56-64)
"Vassnamn i Hallingdal", i: Dølaminne (1971, s. 67-77)

Han har vore med og skrive:
Aal bygdesoge (1952, band 1)
Aal bygdesoge (1955, band 2)

Garden, Stølsliv, Buføring, Buskapen, Gjeting, Ein gjetarsong, Rovdyr, Slått og fôrkøyring, Vatn, Vêret, Høgtider i livet, Utvandring, Kommunikasjon, Fredlaus, Forhistorie, Dialekt, Folkekultur, Eventyr og folketru, Haugafolk, Jenta som vart innteken, Nasjonalromantikken, Treskjering, Rosemåling
Søk i heile bokbasen
Svendsen, Gro Gro Skrattegard
Svendsen, Ole Ole Skrattegard
Syversbråten, Egil (1969-) Hemsedal / Stryn. Det finst stoff om han i:
Det tilla og det læt (1999, s. 338) av Paul Breiehagen
Folkemusikk og folkemusikkutøvarar i Noreg (1996, band 2, s. 309-310) av Andreas Bjørkum, Magne Myhren og Bjørn Aasland
Portrett


Han har mellom anna spelt inn:
Hallingtonar. Folkemusikk frå Hallingdal (1996)

Folkekultur
Søk i heile bokbasen
Sørbøen, Liv-Margit (1957-) Lærar, Ål. Ho har vore med og skrive:
"Ålingsmålet før og no", i: Dølaminne (1975, s. 32-36)

Dialekt
Søyland, Aud (1954-) Språkkonsulent, omsetjar og redaktør, Leira.
Ho har vore med å samle og skrive:
Eg gjekk meg opp i seterli - stølsliv i poesi og prosa (1981)
Ho var med på kassetten Langeleiken i Hallingdal (1993) av Gol spelemannslag (red.)
Ho skreiv ein artikkel om langeleiken i Det tilla og det læt (1999) av Paul Breiehagen

Stølsliv, Gjeting
Søk i heile bokbasen
Til toppen av lista