H E I M B Y G D A

- ein refleks av landet og verda

  
     Rose av Truge Gunhildgard i Uppheimsloftet, Torpo. Utarbeidd av Elisabet Sveingar Amundsen    

  
   I det vesle landet Noreg ligg den vesle bygda Ål, som er ein del av den store verda. Her får du vite meir om denne bygda slik ho var i gamle dagar.

Korleis finn du fram på Heimbygda?

Korleis vart nettstaden til?


Å nemne kjeldene

Garden - ordliste

Ål i år 1900  


 
           

             
              Me vil gjerne vite kva du synst om nettstaden Heimbygda. Kontakt nettredaktøren!