Andre stader enn Heimbygda

Kan du finne noko om lokalhistoria i Ål eller emnet ditt på andre nettstader? Hjelp oss gjerne med lista!
   

NASJONALE STADER
Bunad- og folkedraktrådet

Den kulturelle skulesekken
Folkeviseautomaten
Galleri Nor
Historier.no
Lokalhistorie.no
Minneoppgaver for eldre
Nasjonalbiblioteket (NB Digital)
Norsk Folkemuseum
Riksantikvaren
Schulze: julesider
   STADER I HALLINGDAL
Ål bygdearkiv

Ål 52
Hallingdal museum

Ål kulturhus
Ål nye bygdebok

Ål utvikling / Ål turistinformasjon
   ANDRE STADER
Lokalhistorie frå Austevoll
Terra Buskerud

   STADER MED OPPGÅVER
"De klassiske undervisningsplansjene"

Digitalskolen

Gamle Naboar
 

 
Bunad-og folkedraktrådet
- statleg rådgjevar i bunadspørsmål

Studietilbod

Bunad- og folkedraktrådet gjev bakgrunnen til:
- bruk av folkedrakt
- forskjellen mellom folkedrakt og bunad
- ulike syn på bunaden

Bunad- og folkedraktrådet registrerer:
- mønster
- materialprøver

Framsida
Tips frå Heimbygda:
Bunadshistorie
Publikasjonar

Bunad- og folkedraktrådet gjer deg kjent med norsk drakttradisjon!
"De klassiske undervisningsplansjene"
- eit prosjekt ved Senter for pedagogiske tekster og læreprosesser, Høgskolen i Vestfold

Med "De klassiske undervisningsplansjene" kan du sjå og lære meir om:
- naturfag, astronomi og fysikk
- bibelhistorie
- historie, geografi og samfunnsfag

- språk og musikk

- husstell, kroppsøving og trafikk

Emneoversikt
Tips frå Heimbygda:
Stølsliv
Fjellplanter
Fuglar i fjellet

Undervisningsplansjane har inspirert elevar i meir enn 100 år!


 


 

Den kulturelle skulesekken
- eit nasjonalt utviklingstiltak for meir kunst og kultur i grunnskulen

Kurstilbod

Den kulturelle skulesekken inneheld kunst og kultur:
- biletkunst
- design og arkitektur
- film
- kulturminnevern
- litteratur
- musikk
- teater, dans og opera

Nyttige lenkjer 
Tips frå Heimbygda:
Kom i gang!
Korleis DKS blei til 
Den kulturelle skulesekken i Ål kommune

Den kulturelle skulesekken har informasjon om kulturarbeid i skulen!


 Digitalskolen
- lærepakkar i historie frå Historisk institutt på Universitetet i Bergen
Med Digitalskolen kan du finne oppgaver om:
- utvandring til Amerika
- sosialhistorie rundt 1800
- husmannsvesenet i Noreg
- bondesamfunnet i Noreg
- folkevekst i Noreg
- ungdom i 1900

Hjelpesider
Tips frå Heimbygda:
Bondesamfunnet
Utvandring
Ung i Norge anno 1900

Digitalskolen hjelper deg i arbeidet med lokalhistorie på skolen!


 


Folkeviseautomaten
- balladar på Internett

Folkeviseautomaten har meir om balladar:
- tekst og lyd til norske balladar samla inn mellom 1840-1960
- stoff om balladetypar, songarar og samlarar
- meir om korleis tekst og notar blir overført til datafiler

Framsida

Folkeviseautomaten er ein del av
Balladeprosjektet ved Norsk Visearkiv og Universitetet i Oslo, og inngår i eit landsomfattande prosjekt:

  Dokumentasjonsprosjektet
Tips frå Heimbygda:
Om balladar
Jukebox
Balladetypar

Folkeviseautomaten lærer deg om balladar!


 

Galleri Nor
- møtestaden for fotografi i Noreg ved Nasjonalbiblioteket

Galleri Nor viser norske fotografi frå tida 1880-1950:
-
meir enn 60.000 bilete
- omtale av motiv, dato, stad
- namn på fotograf, avbilda person eller institusjon

Søkesida
Tips frå Heimbygda:
Torpo i 1880-90-åra
Ekteparet Sundre i 1908 (Anders B. Wilse)
Bergenstoget på vei gjennom Ål i 1913 (Anders B. Wilse)

Galleri Nor har fleire bilete frå Ål!


Gamle Naboar
- vestnorsk arkeologi for grunnskulen frå Universitetet i Bergen

Gamle Naboar lærer deg meir om forhistoria på Vestlandet, men òg i kommunen din:
- hus, mat, folk, ting, gravskikk, tru
- steinalder, bronsealder, jernalder, mellomalder 
- ordliste
- oppgåver

Framsida 
Tips frå Heimbygda:
Kva er arkeologi?
Faste fornminne i Ål
Å utvinne jern av myrmalm 

Lær meir om "gamle naboar" i Ål!

Hallingdal museum
- distriktsmuseet for heile Hallingdal

Hallingdal museum har:
- ei stor og unik samling av gamle bygningar og gjenstandar frå Hallingdal
- Staveloftet frå Ål (ca. 1340). Eitt av dei beste eksempla på den profane (ikkje-religiøse) byggeskikken i Noreg i middelalderen.
- landhandel og emigranthus fra Amerika.
- ei omfattande gjenstandsamling med delar frå Nes Stavkirke, tekstilarbeide, draktar, interiør, seterbruk og handverk.


Kva skjer?
Tips frå Heimbygda:
Ål bygdamuseum
Emigrantsenteret 

Hallingdal museum har hus og gjenstandar frå Ål!Historier.no
- historier frå heile Noreg

Historier.no har:
- bilete, postkort, gamle filmklipp og historier frå alle kommunane i Noreg.


Søk

Forteljingar frå Ål
Tips frå Heimbygda:
Taka stain å droyma sannt
Ordtøki eller ordtøkju

Historier.no har forteljingar frå Ål!


 

 Lokalhistorie frå Austevoll
- eit prosjekt for skuleelevar i Austevoll kommune

Lokalhistorie frå Austevoll viser emne og meir til i tekst og bilete, lokalt og nasjonalt i ulike periodar:
- arbeidsliv og daglegliv 
- kommunikasjon 
- kultur og kyrkje
- natur og miljø
- sosiale tilhøve
- styre og stell
- undervisning

Framsida
Tips frå Heimbygda:
  På skuleeksamen med Nils Bjelland
  Fantar (splintar)

Lokalhistorie frå Austevoll gjer deg betre kjent med livet langs vestlandskysten!

Lokalhistorie.no
- eit tilbod frå Norsk lokalhistorisk institutt

Gjennom lokalhistorie.no får du vite meir om:
- lokalhistorie og bygdebøker
- litteratur, kjelder og nettstader om lokalhistorie, utvandring, slektsgransking og kulturvern

Framsida
Tips frå Heimbygda:
Kva er ei bygdebok?
Nye bygdebøker i Buskerud
Lokalhistorie i skulen

Lokalhistorie.no har informasjon om kjelder frå Ål!


 
Minneoppgaver for eldre
-
sjølvbiografiske forteljingar frå vår nære fortid
- no på ei ny side

Minneoppgaver for eldre fortel om:
- levetilhøve for folk i gamle dagar
- endringar i levekår
- daglegdagse og spesielle hendingar


Sjå òg bøker med utdrag frå minneoppgåvene:

I manns minne.  (1971)
Buskerud og Telemark i nær fortid (1983)
Tips frå Heimbygda:
Minneoppgåve 1964 nr. 28 er frå Ål!
Minneoppgåve 1981 nr. 36 er frå Ål! (Ikkje lagt ut enno)
Om minneoppgåvene (frå gamal side)

Minneoppgaver for eldre har personlege forteljingar frå Ål i gamle dagar!


 

 
NB Digital
- bilete og andre media frå Ål i Nasjonalbiblioteket si samling
 
NB Digital inneheld:
- bilete frå Ål
- film frå Ål
- digitaliserte bøker frå Ål, tilgjengelege på nettet


 
Tips frå Heimbygda:
Stølskona (film frå Fekjastølen)
Bilete frå jernbanebrua
Det var so laga av Øystein Lappegard (digitalisert bok), om helsestellet i Øvre Hallingdal fyrst på 1900-taletNB Digital har gamalt og nytt frå Ål si historie
!

 

 Norsk Folkemuseum
- Noregs største friluftsmuseum


Den digitale katalogen til Norsk Folkemuseum inneheld fotografi av:
- meir enn 150.000 gjenstandar
- meir enn 60.000 bilete

Søkesida
Tips frå Heimbygda:
Dukke med dukkeklede
Skap (Nils Bæra)
Foto av Ål stavkyrkje og prestegarden


Norsk Folkemuseum har hus, drakt, gjenstandar, bilete og film frå Ål!


 
Riksantikvaren
- Direktoratet for kulturminneforvaltning

I fotogalleriet hjå Riksantikvaren kan du sjå historiske bilete og finne mange døme på kulturminne:

Kulturminnesøk

Tips frå Heimbygda:
Bryte seg ei rydning
Publikasjonar

Riksantikvaren gjer deg kjent med kulturminneforvaltninga i Noreg!
- Schulze.no: Norske juletradisjoner og gammel overtro
 

Schulze sine julesider lærer deg om jul i gamle dagar:
- Lucia
- Julemerke
- Julenek
- Juletreet
- Julegåver

Schulze har òg
påskesider.
Tips frå Heimbygda:
Julemat
Juledagane

Lær meir om jula i Noreg
!

 


 

 
Terra Buskerud
- Buskeruds historie på Internett

Terra Buskerud er for alle som vil vite meir om Buskerud før og no:
- historie
- kart
- fakta
- personar

Søk etter stoff frå Hallingdal
Tips frå Heimbygda:
Eivind Fredlaus
Dødsdansen på Norefjell
Fange-Liv
Ungdomsår i Hallingdal

Terra Buskerud har forteljingar om folk i Hallingdal!Ål si nye bygdebok på internett
  - om gardar og folk i Ål
Ål bygdebok (slektssoga) er no trykt på papir. På nettstaden er det ei førebels oversikt over:
- gardsnamna i kommunen
- storleiken på garden før og no
- kven som budde på gardane
- kva personane gjorde, og kven dei var i slekt med
- frå 1750 til 1900

  Sjå den alfabetiske gardslista
  Sjå forklaring til sidene
Tips frå Heimbygda:
Garden Sundre

Ål bygdebok tek vare på fortida for framtida!


 Ål kulturhus
- regionalt kulturhus for Hallingdal

Ål kulturhus inneheld:
- Ål bibliotek
- Galleri Syningen med skiftande utstillingar, Nesch-museet og rosemålingsutstillinga Hallingrosa
- Ål kulturskule og ein musikkverkstad 
- to amfisalar for kino, konsertar, teater og konferansar

Lokale
Tips frå Heimbygda:
Hallingrosa
Nesch-museet
Den norske folkemusikkveka


Ål kulturhus har utstillingar og aktivitetar som tek vare på kulturarven i Ål!

Ål 52
- tips til turar i Ål kommune
 
Ål 52:
- har 52 tips til lette og tyngre fotturar Ål
- har kart og vegforklaringar
- viser vegen til stølar, stamper og store fjell


 
Tips frå Heimbygda:
Fjellvegen (bufarvegar)
Stampehølen (vadmålsstampe frå 1800-talet)
Leksvol-Øvre-Ål (Ål bygdamuseum)
SundrebergetÅl 52 gjer deg kjent med heimbygda di
!


 


Ål utvikling/ Ål turistinformasjon
- Velkommen til Ål i Hallingdal!

Ål utvikling/ Ål turistinformasjon reklamerer for bygda gjennom:
- enkel informasjon om kommunen
- tips til turar og overnatting
- oversikt over arrangement i kommunen, sommar og vinter
- nyttige lenkjer

Fakta om Ål


Sjå også Fjell and Fjord, reklame for Hallingdal, Norefjell, Hardanger og Sognefjord. 
Tips frå Heimbygda:
Attraksjonar
Stølsbesøk

Panorama-filmar frå Ål sentrum, Bergsjøstølen og Iungsdalen

Ål utvikling/ Ål turistinformasjon syner verda kva som er bra med Ål!