[ Om prosjektet ]

Prosjektgruppa

sitt ansvar for

H E I M B Y G D A

- ein refleks av landet og verda

er innsamling og val av materiale til nettstaden,
- samle og velja ut lokalstoff i høve til læreplanen
- velja ut ekskursjonsmål for målgruppene utifrå lokalkunnskapen sin

samarbeide med prosjektleiaren og vera rådgjevar
- i dialektspørsmål
- i lokalhistorie
- pedagogisk tilrettelegging


Godkjend av styringsgruppa i møte 30.8.00.